Huisregels

Om van Marktnet een aantrekkelijke advertentiesite te maken hebben we een aantal regels opgesteld waar u zich als gebruiker aan dient te houden:

Verboden te plaatsen

 • Het plaatsen van advertenties met onwettige, pornografische, misleidende, beledigende dan wel discriminerende inhoud is niet toegestaan. Advertenties met illegale of gestolen producten worden geweerd.
 • Hieronder vallen ook advertenties waarin illegale danwel gekopieerde software of filmmateriaal wordt aangeboden of gevraagd. Als er niet duidelijk bijstaat dat het om de originele software of filmmateriaal gaat gaan wij ervan uit dat het illegaal is en zullen wij de advertentie verwijderen.
 • Multi Level Marketing (MLM) advertenties en advertenties met als inhoud "Snel veel geld verdienen" zijn niet toegestaan.
 • Advertenties die verwijzen naar een affiliate programma zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om hyperlinks of verwijzingen naar andere vraag en aanbod- of veilingsites te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming).
 • Het is niet toegestaan te verwijzen naar SMS-diensten of 090x telefoonnummers (De rubriek Erotiek uitgezonderd).
 • Het is niet toegestaan om beschermde (in- en uitheemse) diersoorten en producten van beschermde dieren of plantensoorten aan te bieden of te vragen. Zodra u twijfelt, geen dieren of producten van dieren kopen! Laat u informeren bij het LNV-loket, telefoonnummer: 0800-22 333 22
 • Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan HTML code te gebruiken in de advertentie.
 • Het is niet toegestaan om meer dan één advertentie in de rubriek Honden - pups en/of Katten - kittens te plaatsen.
 • Broodfokkers en hondenkwekerijen worden geweerd.
 • Advertenties voor financiële producten die niet voldoen aan de wetgeving (Wet op het financieel toezicht) zijn niet toegestaan. Voor het adviseren, bemiddelen en verkopen van financiële producten is vaak een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Controleer via de website van de AFM consument.afm.nl of de aanbieder waarmee u zaken wilt doen een vergunning of een goedgekeurd prospectus van de AFM heeft. Ook kunt u hier kijken of de aanbieder op de waarschuwingslijst staat. Voor voorlichting, informatie en melding van eventuele misstanden over aanbieders van financiële producten, kunt u contact opnemen met de AFM. Dat kan bij het Meldpunt Financiële Markten via het contactformulier www.afm.nl/contact of via telefoonnummer 0900 - 5400 540 (€ 0,05 per minuut).

Plaatsen in de juiste rubriek

 • Een advertentie moet in de juiste rubriek geplaatst worden
 • Een advertentie mag maar in één rubriek geplaatst worden. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek
 • Erotisch getinte advertenties zijn alleen toegestaan in de rubriek Erotiek
 • Advertenties over thuiswerk zijn alleen toegestaan in de rubriek Banen > Thuiswerk
 • Het promoten van internetsites is alleen toegestaan in de rubrieken Diversen > Homepages en Contact > Contact-sites en Erotiek > Homepages.

Algemene regels

 • Een advertentie mag maar één keer geplaatst worden
 • Het automatisch plaatsen van advertenties is niet toegestaan zonder de toestemming van Marktnet
 • Het is niet toegestaan om gebruikers van Marktnet ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie

Mocht er aan een van deze huisregels niet voldaan worden, dan zal de advertentie worden verwijderd en houden wij ons het recht voor personen in het vervolg te weren.